Handelsbetingelser

God handel er vejen til god forretning

Vores handelsbetingelser

Dansk Gummi Industri A/S anvender Orgalime SC 06 som almindelige salgs- og leveringsbetingelser, dog er Dansk Gummi Industri A/S efter eget valg, uanset voldgiftsklausulen I Orgalime SC 06 pkt. 54, berettiget til i stedet at anlægge sag ved De Almindelige Domstole efter Retsplejelovens regler herom.

Parternes retsforhold reguleres herudover af Organlime SC 06, medmindre andet er skriftligt aftalt.

For yderligere information om Orgalime SC 06 henvises der til www.orgalime.org eller Dansk Industri www.di.dk.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 8 dage efter levering. Ved forsinket betaling påløber der morarente fra forfaldsdagen med 1,8 % pr. mdr.

Alle fakturaer påføres miljøtillæg.


Retningslinjer for brugsret til tegninger, forme og værktøjer

Dansk Gummi Industri A/S er indehaver af alle immaterielle rettigheder til tegninger, forme og værktøjer, herunder alle ophavs-, design-, og produktrettigheder, som udarbejdes og skabes af Dansk Gummi Industri A/S.

Dansk Gummi Industri A/S har derfor ejendomsretten til alle udarbejdede, fremstillede og konstruerede tegninger, forme og værktøjer.

Kunden køber af Dansk Gummi Industri A/S en brugsret til en tegning, form og/eller værktøj.

Dansk Gummi Industri A/S må ikke anvende tegningen, formen og/eller værktøjet til andre kunder uden kundens samtykke, så længe kunden placerer ordrer hos Dansk Gummi Industri A/S. Denne forpligtelse gælder indtil 6 måneder efter kundens sidste ordre på det konkrete produkt. Herefter må Dansk Gummi Industri A/S frit anvende sådanne tegninger, forme og værktøjer.

Dansk Gummi Industri A/S opbevarer tegninger, forme og værktøj.

Det er kundens pligt at brandforsikre forme og værktøjer.

For at beskytte den knowhow som ligger i fremstilling og konstruktion af tegninger, forme og værktøjer har Dansk Gummi Industri A/S ingen pligt til at udlevere tegninger, forme eller værktøjer til kunden.

Dansk Gummi Industri A/S står for vedligeholdelse af forme og værktøjer for kundens regning.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig herunder og modtag relevante nyheder indenfor industriel gummi og polyurethan.Book et møde
Book a meeting